دوره Advance I (نوجوانان) – ترم چهار

از این سطح به بعد زبان آموزبا استانداردهای حرفه ای تری در یادگیری آشنا می شوند.

دروس ابتدایی این کتاب دوره ای بر کتابهای قبلی است و در بخشهایی با مرور ساختار جمله، رفع اشکال سطوح قبلی انجام می دهد.برای ورود به این سطح داشتن دانش کافی از کتابهای قبلی و یا کتابهای آموزشی مشابه ضروری است.

دراین سطح کتاب American English file 2 تدریس می شود که به صورت کاملا پیشرفته گرامرهای اصلی در زبان انگلیسی توضیح داده می شود .شامل modal verbs ,present perfect ,phrasal verbs ,pronouns ,report  speech  والبته واضح است که سایرمباحث مهم دیگرکه مرتبط با همین سطح است هم بررسی خواهد شد. تمرین ها ی کتاب کار کاملا در راستای پیشرفت هر زبان آموزاست. درهر سطح با توجه به شرایط کلاس و زبان آموزان منابع کمک آموزشی تعیین می شود.

همانطور که گفته شد American English File 2  در متوسط تدریس می شود و  شامل 12 درس است که در چهار ترم 3 درسی ((units است.درجلسه هشتم امتحان میان ترم و در جلسه پانزدهم امتحان پایان ترم برگزار می شود.

برنامه درسی دوره

هیچ برنامه تحصیلی پیدا نشد !

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت 230,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 2 هفته, 1 روز
0 دیدگاه
0 دانشجو