دوره Advance II (نوجوانان) – ترم چهار

برای ورود به این دوره دانستن لغات واصطلاحات کاربردی بسیار مهم است.

توانایی صحبت کردن درمورد موضوعات ارائه شده درکتاب های قبلی مهارت نوشتن و گوش کردن درسطح مرتبط وتسلط به چند زمان اصلی در گرامر لازم به نظر می رسد.

دراین دوره کتابAmerican English file 3 تدریس می شود. از آنجایی که تدریس هر چهار مهارت دراین سطح شکل و صورتی حرفه ا ی به خود گرفته است ،ارائه فرم و مطلب هم در این راستا در کتابهای مرتبط وجود دارد.

   Detail of modal verbs and their usage, infinitive and ground conditionals 1st /2nd /3rd and different forms of clauses.

یادگرفتن لغات،کلمات و اصطلاحات وهمچنین صحبت کردن به صورت روان و درست درسطح کتاب ویا منابع مرتبط به این سطح اهمیت فراوانی دارد.میزان تمرین زبان آموزان دراین سطح فشرده تراست ،خواندن داستانهای معروف و حل کردن تمرین به صورت ، آنلاین فعالیتهای موثر یک زبان آموز در این سطح است. درهر سطح با توجه به شرایط کلاس و زبان آموزان منابع کمک آموزشی تعیین می شود.

همانطور که گفته شد کتاب American English File 3  دراین سطح تدریس می شود. این کتاب شامل 10 درس است که درپنج ترم 2 درسی ((units است ،تدریس می شود.درجلسه هشتم امتحان میان ترم ودرجلسه پانزدهم امتحان پایان ترم برگزار می شود.

برنامه درسی دوره

هیچ برنامه تحصیلی پیدا نشد !

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت 250,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 2 هفته, 1 روز
0 دیدگاه
0 دانشجو