دوره Proficiency II (حرفه ای) بزرگسالان - ترم سه

زبان آموزان بزرگسال و جوان هدفمند به این سطح می پردازد هر چهار مهارت Listening, speaking, reading ,writing به طور کامل شکل گرفته و در این سطح اشکال گیری با هدف گذاری های صحیح صورت می گیرد .

فرایندیادگیری  یک زبان جدید زمان بر است و ادامه روند یادگیری تا سطوح بالاتر  دانش زبان آموز به  native speaker  بسیار نزدیک می کند.کتاب passages 2  کتابی حرفه ایست که سالهاست در این سطح برای زبان آموزان علاقه مند تدریس می شود .لازم به ذکر است این کتاب پیش گفتاری مناسب برای علاقمندان شرکت در تست ILTS  است.

در این کتاب مطالب به روز شده با پشتیبانی بخش گرامرحرفه ای و به روز، مهارت ها کامل تر و دقیق تر ارتقا می دهد .محفوضاتی که  ازلغات ،اصطلاحات،ضرب المثل های در ذهن زبان آموز در طول سالها مطالعه شکل گرفته ، با روش تمرین و تکرار در این دوره به خوبی بازیابی می شود.کتاب دارای یک برنامه مشخص است و در انتهای هر سه unit  بخشی به عنوان مرور مطالب دارد.ساختارهایی در این کتاب درمورد هر چهار مهارت ارایه می شود کاملا مناسب تمرین برای امتحان ILTS   است.

همانطور که گفته شد کتابPassages 2  در دوره حرفه ای 2 تدریس میشود .این کتاب شامل 12 درس است که در چهار ترم 3 درسی ((units ارایه می شود .درجلسه هشتم امتحان میان ترم و در جلسه پانزدهم امتحان پایان ترم برگزار می شود.در پیان هر unit  یک تست گرفته می شود و لازم به ذکر است منابع کمک آموزشی متناسب با کتاب و برنامه آموزشی ارایه می شود.

مباحث منتخبی که در این سطح مطرح می شوند عبارتند از :

Review of verb pattern.

Indefinite and definite articles.

Reporting clauses in the passive.

Explanation of will and would.

Double comparative.

Identify important information in writing.

How to write a professional essay and article.

برنامه درسی دوره

Passages 2
آزمون میان ترم / Mid-Term Test
Passages 2
آزمون نهایی / Final Test

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت 360,000 تومان شرکت در دوره25 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 2 هفته, 1 روز
  • 25 ظرفیت
0 دیدگاه
0 دانشجو