دوره Upper-Intermediate (بالاتر از متوسط) بزرگسالان – ترم دو

برای ورود به این دوره دانستن لغات و اصطلاحات کاربردی بسیار مهم است.

توانایی صحبت کردن در مورد موضوعات ارایه شده در کتاب های قبلی مهارت نوشتن و گوش کردن در سطح مرتبط  و تسلط به چند زمان اصلی در گرامر لازم به نظر میرسد.

دراین دوره کتابAmerican English file 3 تدریس می شود. از آنجایی که تدریس هر چهار مهارت در این سطح شکل و صورتی حرفه ا ی به خود گرفته است ،ارایه فرم و مطلب هم در این راستا در کتابهای مرتبط وجود دارد.    Detail of modal verbs and their usage, infinitive and ground conditionals 1st /2nd /3rd and different forms of clauses.

یادگرفتن لغات ،کلمات و اصطلاحات و همچنین صحبت کردن به صورت روان و درست در سطح  کتاب و یا منابع مرتبط به این سطح اهمیت فراوانی دارد.میزان تمرین زبان آموزان این سطح فشرده تراست ،خواندن داستانهای معروف و حل کردن تمرین به صورت آنلاین فعالیتهای ماثر یک زبان آموز در این سطح است. درهر سطح با توجه به شرایط کلاس و زبان آموزان منابع کمک آموزشی تعییین می شود.

همانطور که گفته شد کتاب American English File 3  دراین سطح  تدریس می شود .این کتاب شامل 10 درس است که در پنج ترم 2 درسی ((units است ،تدریس می شود.درجلسه هشتم امتحان میان ترم و در جلسه پانزدهم امتحان پایان ترم برگزار می شود.

برنامه درسی دوره

American English File 3
آزمون میان ترم / Mid-Term Test
American English File 3
آزمون نهایی / Final Test

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت 270,000 تومان شرکت در دوره20 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 2 هفته, 1 روز
  • 20 ظرفیت
0 دیدگاه
0 دانشجو