دوره advance (پیشرفته) بزرگسالان - ترم دو

در این دوره با افزایش زوایای آموزشی درک کاملتری به زبان هدف پیدا میکند.

موضوعات مطرح شده در این سطح شرح بیشتری از زمانها ،صفتها ،چگونگی ساختار جمله پیشرفته زمان آینده و نکات مرتبط به آن،ساختار جمله واره ها است .فضا سازی این دوره به گونه ایست که داستانهای کتاب مرتبط ،بسیار به زندگی واقعی نزدیک هستند به طوریکه کیفیت هر چهار مهارت شما به مکالمات روزمره مورد استفاده native speaker  نزدیک تر می شود.در این سطح کتاب َAmerican English file 4  تدریس میشود.برای یادگیری مناسب یک زبان جدید مهمترین عامل شناخت فرهنگ و کشور مرتبط با زبان هدف است .در این کتاب به خوبی این نکته مورد توجه قرار گرفته است.لازم به ذکر استد در هر ترم بر اساس نیاز کلاس منابع کمک آموزشی تعریف شده در اختیار زبان آموزان قرار میگیرد.

مباحثی که در این سطح به آنها پرداخته می شود عبارتند از:

Colloquial, Wish sentences and their structure, Adjectives with its details, more explanation for conditional sentence, interesting subject to learn more vocabulary and etc.

همانطور که گفته شد کتاب American English File 4  در دوره پیشرفته تدریس میشود .این کتاب شامل 12 درس است که در چهار ترم 3 درسی ((units ارایه می شود .درجلسه هشتم امتحان میان ترم و در جلسه پانزدهم امتحان پایان ترم برگزار می شود.

برنامه درسی دوره

American English File 4
آزمون میان ترم / Mid-Term Test
American English File 4
آزمون نهایی / Final Test

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت 290,000 تومان شرکت در دوره25 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 2 هفته, 1 روز
  • 25 ظرفیت
0 دیدگاه
0 دانشجو