دوره advance II (پیشرفته) بزرگسالان - ترم سه

دراین سطح بر رویreading ,writing به صورت خاص و کاربردی و همچنین بر روی کلمات ،اصطلاحات و ساختارهای مهم و به کار بری آنها چه در متن ها و در الگوهای نوشتاری در نظر گرفته شده،به صورت مفصل تمرین می شود .

در این سطح درمنابع ارایه شده  مصاحبه هایی با افراد متخصص در مورد مباحث انجام شده والبته در مورد موضوعات مختلف اجتماعی بحث شده  که مسلما درروند پیشرفت زبان آموز، در این سطح تاثیر مهمی دارد.یادگیری ساختارهای پیچیده تر، جملات مرکب،طریقه استنتاج کردن،ساختار افعال متعددی و لازم و مجهول سازی  چگونگی استفاده آنها صورت میگیرد.

 در این دوره کتاب َAmerican English file 5تدریس می شود. برای یادگیری مناسب یک زبان جدید مهمترین عامل شناخت فرهنگ و کشور مرتبط با زبان هدف است .در این کتاب به خوبی این نکته مورد توجه قرار گرفته است.لازم به ذکر است در هر ترم بر اساس نیاز کلاس منابع کمک آموزشی تعریف شده در اختیار زبان آموزان قرار میگیرد.

مباحثی که در این سطح مطرح می شوند عبارتند از :

How can we say result, reason, purpose, and contrast in a sentence.

Different usage of have and get in daily conversation.

Narrative tenses with all details.

Different kinds of clauses and expression (adverbial).

How can we have speculation and deduction?

همانطور که گفته شد کتاب American English File 5  در دوره پیشرفته 2 تدریس میشود .این کتاب شامل 12 درس است که در چهار ترم 3 درسی ((units ارایه می شود .درجلسه هشتم امتحان میان ترم و در جلسه پانزدهم امتحان پایان ترم برگزار می شود.

برنامه درسی دوره

American English File 5
آزمون میان ترم / Mid-Term Test
American English File 5
آزمون نهایی / Final Test

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت 310,000 تومان شرکت در دوره25 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 2 هفته, 1 روز
  • 25 ظرفیت
0 دیدگاه
0 دانشجو