دوره Elementary (مقدماتی) بزرگسالان - ترم یک

می توانیم بگوییم دوره Elementary (المنتری) و یا آموزش مبتدی پایه دوره های پیشرفته تر در روند آموزشی است.

اطلاعات مهمی که در این دوره هر زبان آموز نیاز دارد عبارتند از :آشنایی با حروف انگلیسی و کلمات بسیار ساده در زبان انگلیسی است.در این دوره مکالمات بسیار ساده آموزش داده می شود و سطح هر چهار مهارت Speaking ,Listening, Writing, Reading  نسبت به این سطح با پرداختن به نکات ضروری ارتقا پیدا میکند.

در این دوره کتاب American English file starter  تدریس میشود .در این کتاب به تمام جوانب و جزییات یادگیری زبان انگلیسی پرداخته می شود مانند تلفظ کلمات ،کلمات مترادف و متضاد ،تطبیق اصطلاحات و الفبای آوایی پرداخته می شود. درهر سطح با توجه به شرایط کلاس و زبان آموزان منابع کمک آموزشی تعییین می شود.

همانطور که گفته شد کتاب American English File starter در دوره مقدماتی تدریس میشود .این کتاب شامل 12 درس است که در چهار ترم 3 درسی ((units است ،تدریس می شود.درجلسه هشتم امتحان میان ترم و در جلسه پانزدهم امتحان پایان ترم برگزار می شود.

برنامه درسی دوره

American English File Starter
آزمون میان ترم / Mid-Term Test
American English File Starter
آزمون نهایی / Final Test

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت 210,000 تومان شرکت در دوره25 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 2 هفته, 1 روز
  • 25 ظرفیت
0 دیدگاه
0 دانشجو