دوره pre-intermediate (پیش متوسط ) بزرگسالان - ترم سه

دراین دوره زبان آموز با یادگیری مکالمه های پیشرفته تر به طور کامل با زمان های حال و گذشته ساده آشنا می شوند

اطلاعات اولیه ای که  در کتاب قبلی گفته شده مناسب حضوردر این سطح می باشد.به طور کلی آشنایی با افعال Tobe و دانستن ساختار و دانش جمله سازی برای ورود به این لازم و ضروری است .تلفظ و لحن مناسب را برای این سطح را باید در نظر گرفت که در این کتاب تمرینات زیادی وجود دارد.

کتاب American English file 1  در این دوره تدریس می شود در این کتاب در  مورد حرف تعریف ،صفت ها و کاربردهای آنها ،صفات ملکی و طرز بیان آن ،ضمایر مفعولی ،زمان حال استمراری به طور مفصل توضیح داده می شود.تمرینات در این دروه حرفه ای تر می شود تا هر چهار مهارت listening, Speaking, Writing, Reading   کاملتر شود. مسلما کتاب کار در هر سطح در پیشرفت زبان آموز تاثیر زیادی دارد . درهر سطح با توجه به شرایط کلاس و زبان آموزان منابع کمک آموزشی تعییین می شود.

کتاب American English file 1 شامل 12 درس است و هر درس جزییات مخصوص به خودش را دارد .این کتاب در 4 ترم تحصیلی تدریس میشود که هر ترم شامل سه درس است .درجلسه هشتم امتحان میان ترم و در جلسه پانزدهم امتحان پایان ترم برگزار می شود.

برنامه درسی دوره

American English file 1
آزمون میان ترم / Mid-Term Test
American English file 1
آزمون نهایی / Final Test

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت 230,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 2 هفته, 1 روز
0 دیدگاه
0 دانشجو