دوره Upper-Advance I (نوجوانان) – ترم پنج

در این دوره با افزایش زوایای آموزشی درک کامل تری به زبان هدف پیدا میکند.

موضوعات مطرح شده در این سطح شرح بیشتری از زمانها ،صفتها وچگونگی ساختار جمله پیشرفته زمان آینده و نکات مرتبط به آن،ساختار جمله واره ها است .فضا سازی این دوره به گونه ایست که داستانهای کتاب بسیار به زندگی واقعی نزدیک هستند به طوری که کیفیت هر چهار مهارت شما به ویژه مکالمات روزمره استفاده شده به فرم صحبت کردن native speaker  نزدیک تر می شود.در کتاب American English file 4 تدریس می شود.برای یادگیری مناسب یک زبان جدید مهمترین عامل شناخت فرهنگ  کشور مرتبط با زبان هدف است .در این کتاب به خوبی این نکته مورد توجه قرار گرفته است.لازم به ذکر است در هر ترم بر اساس نیاز کلاس منابع کمک آموزشی تعریف شده در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد.

مباحثی که در این سطح به آنها پرداخته می شود عبارتند از:

Colloquial, Wish sentences and their structure, Adjectives with its details, more explanation for conditional sentence, interesting subject to learn more vocabulary and etc.

همانطور که گفته شد کتاب American English File 4  در دوره پیشرفته تدریس میشود .این کتاب شامل 12 درس است که در چهار ترم 3 درسی ((units ارایه می شود .درجلسه هشتم امتحان میان ترم و در جلسه پانزدهم امتحان پایان ترم برگزار می شود.

برنامه درسی دوره

هیچ برنامه تحصیلی پیدا نشد !

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت 280,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 2 هفته, 1 روز
0 دیدگاه
0 دانشجو